[Photo] Thiếu niên, nhi đồng Việt Nam tự hào tiếp bước cha anh

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
(TTXVN/Vietnam+)