[Photo] Thông tấn xã Việt Nam - 75 năm đồng hành cùng đất nước

75 năm qua, dòng tin chính thống của TTXVN không bao giờ ngừng chảy, luôn thông suốt trong mọi hoàn cảnh, đồng hành với sự nghiệp cách mạng giải phóng, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)