Tang cuong tuyen truyen ve bao ve moi truong va bien dao hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Chiều nay, 2/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đưa ra 28 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020,” trong đó có 19 khẩu hiệu liên quan đến biển đảo.

Theo đó, về chủ quyền biển đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra 4 khẩu hiệu: Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Hoàng Sa-Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam; tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc; chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đối với rác thải nhựa có 6 khẩu hiệu gồm: Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh; giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh; vì một đại dương sạch không rác thải nhựa; chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa; bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ; chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

Tương tự, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra 5 khẩu hiệu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, gồm: Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển; sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta; thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; phát triển bền vững kinh tế biển-không một ai bị bỏ lại phía sau.

Về đổi mới vì một đại dương bền vững có 4 khẩu hiểu: Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương; bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt; đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương; đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

[Kỳ họp thứ 9: Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là cần thiết và cấp bách]

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra 9 khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2020. Đó là hài hoà với thiên nhiên-gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học; Trái đất cần chúng ta!

Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu; hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế; đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học; sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học; đa dạng sinh học-hành trình duy trì sự sống; đa dạng sinh học-nhận thức đúng, hành động đủ; hành động vì thiên nhiên-trách nhiệm của chúng ta./.

Hùng Võ (Vietnam+)