Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Ngày 3/1/2019, tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống mặt tối của Mặt Trăng, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm xuống bề mặt tối của Mặt Trăng./.