Thi sinh duoc mang ve de Ly, Hoa: Giam thi da vi pham Quy che thi? hinh anh 1Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, cán bộ coi thi sẽ thu lại đề thi của các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp (trừ môn thi cuối cùng). Tuy nhiên, trong buổi thi bài thi Khoa học Tự nhiên sáng nay, rất nhiều thí sinh đã được mang đề thi của cả ba môn ra ngoài sau khi hết giờ thi.

Điều đó đồng nghĩa với việc quy chế thi chưa được các cán bộ coi thi thực hiện một cách nghiêm túc.

Bài thi môn Khoa học Tự nhiên thi trong 150 phút, gồm ba môn Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi môn thi trong 50 phút. Trong đó, môn Vật lý thi đầu tiên, bắt đầu từ 7 giờ 35 phút, sau đó đến môn Hóa học, bắt đầu từ 8 giờ 35 phút. Môn Sinh học thi cuối cùng, bắt đầu từ 9 giờ 35 phút.

[Chi tối đa 60 triệu đồng để làm một đề môn Ngữ văn thi THPT quốc gia]

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Điểm n, Khoản 1, Điều 22 quy định về trách nhiệm của cán bộ coi thi quy định rõ: “Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định; ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định. Không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và của thí sinh thi các bài thi khác của kỳ thi.”

Như vậy, theo quy chế thi, giám thị chỉ không thu lại đề thi của môn cuối cùng là môn Sinh học.

Cũng theo Điểm e, Khoản 1, Điều 22 của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia “cán bộ coi thi phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi.”

Việc thí sinh được mang đề thi của cả môn Vật lý và Hóa học ra khỏi phòng thi sau khi hết giờ thi bài thi Khoa học Tự nhiên cho thấy giám thị chưa thực hiện đúng theo Quy chế thi và chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ đề thi./.
Phạm Mai (Vietnam+)