Thi THPT quoc gia: 79 thi sinh vi pham quy che thi bi xu ly ky luat hinh anh 1Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có 79 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật.

Trong đó có 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, ba thí sinh bị cảnh cáo, bốn thí sinh bị khiển trách.

Tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt trên 99%.

Có 6 cán bộ coi thi vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật.

Có một số sai sót xảy ra sở một số hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề thi dẫn đến thí sinh phải làm bài thi muộn hơn giờ quy định. Hội đồng thi đã xử lý bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

[Khi trưởng thôn 46 tuổi trở thành thí sinh... già nhất Hà Nội]

Tuy nhiên, đánh giá tổng quan trên phạm vi cả nước, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo thi quốc gia, kỳ thi năm nay được thực hiện với sự quyết tâm rất cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Đến thời điểm này, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng./.

Phạm Mai (Vietnam+)