Thu hoi dat cua hang loat ho dan tai du an Khu do thi moi Nam Vinh Yen hinh anh 1Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Yên thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất để giao cho Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Sáng 9/12, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân tại khu Đầm Cạn, Đầm Mơ, Gò Cọc... thuộc phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) để triển khai dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3.

Các khu đất trên được xác định là các vùng trũng, lân cận có ao hồ, người dân đang sử dụng sản xuất nông nghiệp.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3 có tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 58,94 ha, thuộc Dự án Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Dự án trên được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2017.

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã ban hành các thông báo, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 446 hộ dân thuộc phường Đồng Tâm có đất nông nghiệp bị thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

[Cưỡng chế thu hồi đất các hộ dân lấn chiếm trái phép tại Vĩnh Yên]

Sau khi có thông báo, quyết định việc thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ đã công bố, niêm yết công khai, thông báo việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao các văn bản cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất theo đúng trình tự quy định.

Tính đến tháng 11/2021, thành phố đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng đối với 439/446 hộ trên địa bàn phường Đồng Tâm; còn 7 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất theo quy định với diện tích trên 4.000m2.

Đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm cùng các ban, ngành, đoàn thể đã nhiều lần tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất, tuy nhiên các hộ trên vẫn không chấp hành.

Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành phương án số 3557/PA-BTHCC Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm (đợt 3) đối với 6/7 hộ có đất thu hồi và đã gửi thông báo thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đến 6 hộ gia đình trên (1 hộ sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào đợt sau).

Sáng 9/12, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Yên có mặt thi hành nhiệm vụ, tổ chức đưa xe xúc, xe ủi vào các thửa đất để thực hiện cưỡng chế, thu hồi không gặp khó khăn, trở ngại. Các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của họ để giao cho dự án...

Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức nhiều đợt cưỡng chế, thi hành biện pháp bắt buộc, khắc phục hậu quả đối với việc người dân lấn chiếm đất trái phép. Trước đó, tháng 6/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ dân tại Khu tái định cư đồng Sau Dẫu, xã Định Trung (Vĩnh Yên) để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường giao thông nằm song song với đường sắt Hà Nội-Lào Cai.

Tháng 9/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ dân tại phường Đồng Tâm để triển khai dự án khu đô thị... Thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục lên kế hoạch và rà soát các hộ gia đình lấn chiếm đất trái phép để xử lý theo quy định./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)