THX đưa tin, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 30/11 đã tổ chức một phiên họp bất thường thảo luận về việc gửi đơn từ chức và nhiệm vụ hàng ngày của chính phủ lâm thời theo hiến pháp.

Tuyên bố của Phủ thủ tướng cho biết ông Abdul Mahdi đã "nhấn mạnh nguyên tắc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong cơ chế dân chủ, lưu ý rằng chính phủ đã tất nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của người biểu tình bằng cách đưa ra các gói cải cách."

[Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức]

Tại phiên họp, ông Abdul Mahdi đã kêu gọi quốc hội tìm giải pháp phù hợp tại phiên họp tiếp theo và kêu gọi các thành viên của chính phủ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi thành lập chính phủ mới.

Hôm 29/11, ông Abdul Mahdi tuyên bố rằng ông sẽ đệ đơn từ chức lên quốc hội để các nghị sỹ có thể chọn ra một chính phủ mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra trên cả nước./.

(Vietnam+)