Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Sáng 14/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến.
(TTXVN/Vietnam+)