Truyền hình Thông tấn đưa vào sử dụng trường quay mới tại Đà Nẵng

Việc đưa vào sử dụng trường quay mới của Truyền hình Thông tấn (TTXVN) góp phần nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
(TTXVN/Vietnam+)