Tu 1/1/2025, ca nhan, ho gia dinh bi phat tien neu khong phan loai rac hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Đến thời điểm 1/1/2025, nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/ Vietnam+)