[Video] Lập đường dây nóng xử lý tin kỳ thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số điện thoại trực thanh tra thi: 024.36231285; 0923.006757 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
[Video] Lập đường dây nóng xử lý tin kỳ thi THPT quốc gia ảnh 1 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số điện thoại trực thanh tra thi: 024.36231285; 0923.006757 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng phải thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 3/6 đến hết ngày 4/8. Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Văn bản cũng yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra phải kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Người tham gia thanh tra, kiểm tra thi không được có người thân tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia./.

(Vnews/Vietnam+)