Theo dự thảo, Luật Giáo dục sẽ được sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 105 như sau: “Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí.”

Việc miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập đến từ tháng 8/2016, tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017./.