Các nhà nghiên cứu vừa cho ra mắt một loại vỏ điện thoại hình da người có khả năng cảm ứng và rất có thể sẽ là cuộc cách mạng trong việc tăng tương tác giữa người và máy.

Hiện chưa rõ các mẫu thiết kế này sẽ ra trị trường vào thời điểm nào. Tuy nhiên, nhiều người dùng thử cho biết sản phẩm này quá "kinh dị."

 
(Vietnam+)