Bức thư được viết bằng tay, và đề ngày biên thư là vào 12/6/1886 cùng nghĩa với việc nó đã lênh đênh trên biển suốt 132 năm. Địa chỉ bức thư là từ một con thuyền Đức mang tên Paula, và được thả xuống biển nhằm phục vụ nghiên cứu về các dòng hải lưu./.
 
(VNEWS)