Kể từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô, các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng đã được thành lập ở hầu hết từng khu phố. 

Thành viên của tổ là cán bộ tổ, thôn, khu phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Họ là những người hơn ai hết hiểu rõ về từng đặc điểm của địa bàn, dân cư, để thực hiện công tác: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người.”

Bên cạnh những nhiệm vụ quen thuộc như: Túc trực ở các chốt ra vào khu vực, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại từng hộ gia đình, theo dõi tình hình và sức khỏe của các hộ tại khu dân cư... Tổ phòng, chống COVID cộng đồng còn có nhiều nhiệm vụ nhân văn khác. 

Trong thời gian qua, thực tiễn đã chứng minh mô hình này hoạt động vô cùng hiệu quả, trở thành một trong những chìa khóa hữu hiệu, phát huy sâu rộng sức mạnh toàn dân, là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch./.

Lâm Phan - Hoàng Đạt (Vietnam+)