Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng đề nghị xác minh thông tin phản ánh về việc sản phẩm Vicana ung thư CO3 được làm từ bột than tre./.