Có 3 trường của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng của Times Higher EducationĐại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà NộiĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hai trường đại học tại thủ đô Hà Nội xếp trong nhóm từ 801 đến 1.000, trong khi đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh xếp trong nhóm 1.000+.

Đây là năm thứ 16 Times Higher Education  thực hiện xếp hạng 1.396 học viện và đại học trên toàn thế giới.

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí như giảng dạy, nghiên cứu, nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp và triển vọng quốc tế hóa trong đội ngũ nhân viên, sinh viên và công tác nghiên cứu./.

(Vnews)