Việt Nam - một trong những nước đi đầu thực hiện Tuyên ngôn nhân quyền

Là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam tham gia đầy đủ các hoạt động bảo vệ nhân quyền, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
(TTXVN/ Vietnam+)