Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước chuẩn.

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN) (*) năm 2018 với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất của Việt Nam trong năm 2018./.