ABBANK tang von giai doan 2 thong qua chia co phieu thuong 35% hinh anh 1Giao dịch tại ABBANK. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 5/1, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% của ngân hàng này.

Theo đó, ABBANK sẽ tiến hành triển khai thực hiện tăng vốn giai đoạn 2 là chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng gồm 2.256 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận chưa phân phối và 183 tỷ đồng trích từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Số cổ phần thưởng phát hành là gần 244 triệu cổ phần phổ thông, tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn giai đoạn 1.

Sau khi hoàn thành tăng vốn giai đoạn 2, vốn điều lệ ABBANK dự kiến sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông ABBANK thông qua và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngân hàng cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới.

[ABBANK được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 9.400 tỷ đồng]

Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK cho biết nguồn vốn tăng lên sẽ được ABBANK sử dụng để bổ sung quy mô vốn hoạt động, phục vụ cho nhu cầu mở rộng kinh doanh theo kế hoạch chiến lược 5 năm 2021-2025 và triển khai thực hiện các sáng kiến chiến lược, trong đó có việc đầu tư phát triển công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành công văn tiếp nhận báo cáo kết quả 2 đợt chào bán và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của ABBANK, đánh dấu việc hoàn thành tăng vốn giai đoạn 1 của ngân hàng với kết quả chào bán và phát hành thành công 100% số cổ phiếu như dự kiến.

Sau khi hoàn thành tăng vốn giai đoạn đoạn 1, vốn điều lệ của ABBANK tăng từ 5.713 tỷ đồng lên gần 6.970 tỷ đồng theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Tại giai đoạn 1 của lộ trình tăng vốn, toàn bộ trên 114 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ trước tăng vốn) đã được ABBANK chào bán thành công đồng thời ngân hàng cũng phát hành thành công 11,4 triệu cổ phiếu (tương đương 2% vốn điều lệ trước tăng vốn) cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP./.

Thúy Hà (Vietnam+)