“Chi mat” cac thach thuc khi trien khai thanh pho thong minh hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: copadata.com)

Kết quả khảo sát nhanh với các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về Thành phố Thông minh 2017 (Smart City 2017) được khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 25/10, Ban tổ chức đã chỉ ra bốn thách thức lớn khi triển khai Smart City.

Cụ thể, đó chính là kinh phí quá lớn (64%), khả năng kết nối thông tin giữa các đơn vị (41%), Chính phủ chưa có chính sách, cơ chế khuyến khích (37%) và nguồn nhân lực còn hạn chế (32%).

Khảo sát cũng cho thấy, các giải pháp được lựa chọn nhiều nhất để giải quyết các khó khăn này bao gồm Chính phủ cần có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển (73%), cần tăng cường hợp tác công tư (42%) và tổ chức các khóa đào tạo, tư vấn (38%).

Smart City 2017 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á-châu Đại dương (ASOCIO) tổ chức, thu hút trên 550 đại biểu, trong đó có nhiều người tới từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại sự kiện, các diễn giả đã trình bày những giải pháp cho việc xây dựng và phát triển Smart City như: Khung tiêu chuẩn quốc gia TCVN cho đô thị thông minh, phát triển bền vững của Tổng cục Đo lường và Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Chỉ số đánh giá thành phố Thông minh của ASOCIO, giải pháp Chính phủ số của FPT IS…


(Biểu đồ các thách thức khi triển khai Smart City. Nguồn: VINASA)

Về thực tiễn, các đại biểu đã được nghe kinh nghiệm triển khai Smart City của Đại diện Singapore, Đài Bắc và Công viên phần mềm Quang Trung – một mô hình thành phố nhỏ trong lòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức kỳ vọng những kinh nghiệm, giải pháp được chia sẻ sẽ tạo tiền đề để Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có được cái nhìn tổng thể, rõ ràng, tìm kiếm được những phương thức, những giải pháp xây dựng đô thị thông minh thành công, phù hợp tình hình thực tế…/.


Trung Hiền (Vietnam+)