Chia se trach nhiem giai quyet van de rac thai nhua trong nganh bao bi hinh anh 1Hàng hóa được đựng trong túi nylon. (Ảnh minh họa. Nguồn: nikkei)

Ngày 11/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thành viên của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải.

Tháng 12/2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh sách 127 quốc gia thông qua Nghị quyết của Hội đồng Môi trường của Liên hợp quốc về xử lý rác thải nhựa và rác thải biển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề nhựa trên biển tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Phong trào này được Thủ tướng Chính phủ nâng tầm qua "Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa," ngày 6/9/2019 nhằm nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội trong việc nói "không" với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần.

Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ vấn đề rác thải rắn nói chung và rác thải nhựa nói riêng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tích cực hợp tác với các bên liên quan nhằm cùng tìm kiếm giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển thông qua việc tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, xây dựng cơ chế trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất, hỗ trợ các sáng kiến thân thiện môi trường hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá cao ý thức và sự chủ động của các thành viên Liên minh tái chế bao bì Việt Nam trong việc chia sẻ trách nhiệm giải quyết vấn đề rác thải tại Việt Nam, đặc biệt là rác thải nhựa trong ngành bao bì. Doanh nghiệp không chỉ là một phần của vấn đề mà hoàn toàn có thể trở thành một phần quan trọng của giải pháp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà kỳ vọng sự tiên phong của các thành viên Liên minh tái chế bao bì Việt Nam sẽ tạo thành phong trào kết nối thêm nhiều doanh nghiệp cùng hành động có trách nhiệm với môi trường và đất nước, cùng nhau phát triển bền vững.

[Bệnh viện K: Sẽ thay 1 tấn túi nilon mỗi tháng bằng túi sinh học]

Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam Phạm Phú Ngọc Trai chia sẻ thực hiện sứ mệnh “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và hỗ trợ việc tái chế bao bì trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn," Liên minh hướng tới mục tiêu đến năm 2030, các bao bì đồng gói do các thành viên đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ có khả năng thu gom để tái chế, trọng tâm là xây dựng và phát triển hệ thống thu gom bao bì trên cơ sở hợp tác với chính quyền địa phương và các bên liên quan trong ngành để thúc đẩy tái chế với các hoạt động giáo dục, thu gom, tái chế và đặc biệt hợp tác với các cơ quan thuộc Chính phủ trong vai trò doanh nghiệp công dân.

Hai bên tập trung thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn; hỗ trợ, tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải; tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất, chủ sở hữu thương hiệu, nhà phân phối, bán lẻ hiện đại-truyền thống và nhà nhập khẩu trong việc quản lý rác thải sau tiêu dùng và tái chế; thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và hỗ trợ các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.

Cùng với đó, hai bên tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải và nền kinh tế tuần hoàn.

Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Liên minh tái chế Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm hướng đến tầm nhìn “Vì một Việt Nam Xanh, Sạch, Đẹp," bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho một Việt Nam phát triển bền vững./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)