Chủ đề: 2 năm sau thảm họa kép ở Nhật

Cá cơm có phóng xạ Châu Á-TBD

Cá cơm có phóng xạ

Theo Chính quyền Ibaraki, Nhật, ngày 5/4, kiểm tra thấy hàm lượng chất phóng xạ iodine vượt tiêu chuẩn cho phép trong loại cá ở đây.