Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Thi ĐH-CĐ 2013

Đề thi khó "nhằn"

Giáo dục

Đề thi khó "nhằn"

Đề thi Ngoại ngữ được sỹ tử khối D đánh giá là dài và lắt léo, nhiều từ mới, trong khi thí sinh khối B cũng than môn Sinh rất khó.