Thứ Tư, Tháng Giêng 23/01/2019

Chủ đề

Vụ chìm tàu Cheonan

Đàm phán vụ Cheonan

Châu Á-TBD

Đàm phán vụ Cheonan

Ngày 9/7, Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất tiến hành đàm phán quân sự cấp cao với Mỹ về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.