Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Trong tuyên bố ngày 30/12, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman khẳng định ngày 31/12/2015 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì đó là ngày Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập.

Bộ trưởng Anifah cho biết Malaysia nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Cộng đồng ASEAN và nhắc lại sự hỗ trợ vững chắc của Kuala Lumpur đối với việc thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng cộng đồng và quá trình hội nhập khu vực.

Ông cũng một lần nữa khẳng định thực hiện các cam kết theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025 và Tuyên bố Kuala Lumpur về "ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước."

Với tư cách Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2015, Malaysia, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ và hợp tác từ các nước thành viên khác, đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ quan trọng được giao.

Một là đảm bảo hoàn thành các kế hoạch hành động còn lại trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), và hai là phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015- "ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước," định hướng con đường phát triển của ASEAN dựa trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, và văn hóa-xã hội trong 10 năm tới.

Đây là một vinh dự đối với Malaysia tại thời điểm ASEAN bước vào một kỷ nguyên mới.

Malaysia thừa nhận sự ra đời của Cộng đồng ASEAN không có nghĩa là sự kết thúc quá trình xây dựng cộng đồng mà trên thực tế đây mới chỉ là khởi đầu.

Nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng cộng đồng là rất quan trọng trong việc làm cho cộng đồng ASEAN thành công.

Cộng đồng ASEAN đã được các nhà lãnh đạo ASEAN công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan ngày 22/11 vừa qua tại Kuala Lumpur./.