Cong ty co phan Tap doan DABACO bao lai ky luc 1.400 ty dong hinh anh 1Hoạt động sản xuất tại DABACO. (Nguồn: dabaco.com.vn)

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020.

Quý 4 năm 2020, DABACO ghi nhận doanh thu đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng, tăng 2,1% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39,4% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần lợi nhuận đạt được năm 2019. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục công ty từng đạt được theo năm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất (chưa bao gồm nội bộ) năm 2020 của DABACO đạt 10.373 tỷ đồng; trong đó, gần 9.200 tỷ đồng từ bán thành phẩm sản xuất, chiếm trên 88% tổng doanh thu; hơn 742 tỷ đồng từ doanh thu thương mại, siêu thị, nhà hàng, chiếm khoảng 7% tổng doanh thu; còn lại hơn 455 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng.

[Những doanh nghiệp "ngược dòng" vượt khó do dịch COVID-19]

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của DABACO là 10.101 tỷ đồng, gồm 4.206 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu.

Trước đó, Hội đồng quản trị DABACO đã ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. DABACO đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 đạt 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 827 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18,7% và 81% so với kế hoạch năm 2020.

Về phía DABACO nhận định, những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về tài chính trong năm 2020.

Trong bối cảnh này, DABACO tiếp tục tập trung mục tiêu chiến lược phát triển lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F (sạch từ trang trại tới bàn ăn); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. /.

Diệp Anh (TTXVN/Vietnam+)