Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí và truyền thông trên thế giới đã đưa tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hà Nội và nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng./.

(Vnews/Vietnam+)