Chiều nay, các thí sinh đã hoàn tất môn Hóa học, môn thi thứ sáu của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Dưới đây là đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi môn Hóa học, trang 1. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hóa học, trang 2. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hóa học, trang 3. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hóa học, trang 4. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hóa học, trang 5. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)