Miệt mài trên từng mét đất giữa cái nắng oi ả của miền Trung, các thành viên nhóm MAG nỗ lực tìm kiếm những vật liệu nổ còn sót lại trên mảnh đất Quảng Trị từng bị bom mìn tàn phá trong kháng chiến chống Mỹ.

Đội rà phá bom chùm số 19 (MAT19) là nhóm phá bom đặc biệt nhất của MAG, với các thành viên chủ yếu là nữ giới và chỉ có một nam giới làm lái xe. Hàng ngày, những người phụ nữ dũng cảm vẫn tiếp tục thực hiện công việc tìm kiếm và rà phá số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, trả lại đất đai sạch bóng bom mìn để người dân an tâm canh tác.

MAG (Nhóm Tư vấn Bom mìn - Mines Advisory Group) là tổ chức phi chính phủ do Mỹ, Anh và Nhật Bản tài trợ chuyên hỗ trợ công tác rà phá bom mìn tại những nước từng xảy ra chiến tranh.  Tại Việt Nam, MAG bắt đầu hoạt động tại tỉnh Quảng Trị từ năm 1999, sau đó mở rộng ra tỉnh Quảng Bình vào năm 2003 Đây là hai tỉnh có mức độ ô nhiễm bom mìn cao nhất tại Việt Nam./.

Vi Diệu (Vietnam+)