(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đưa ra thêm 2 phương án tuyển sinh lớp 10 nữa để xin ý kiến đóng góp.

Dự kiến, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 sẽ được công bố trong thời gian học kỳ I năm học 2018-2019./.