Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 1026/UBND-KGVX đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 nhằm tạo thuận lợi cho học sinh.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11/6/2021, lùi 10 ngày so với kế hoạch trước đó. Cụ thể, học sinh Hà Nội sẽ làm bài thi môn ngữ văn buổi sáng, buổi chiều thi toán, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Sáng 11/6, thí sinh thi hai môn ngoại ngữ và lịch sử, mỗi môn thi 60 phút.

[Lịch sử là môn thi thứ 4 vào lớp 10: Thí sinh không nên quá lo lắng]

Trước đó, tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức vào ngày 29 và 30/5.

Cũng theo văn bản số 1026/UBND-KGVX, thời gian tuyển sinh vào các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của Hà Nội như sau:

Với hình thức tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến ngày 14/7; tuyển sinh vào các trường mầm non từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7.

Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 23/7 đến hết ngày 28/7.

Phạm Mai (Vietnam+)