Ha Noi uy quyen cho cac quan, huyen, so, nganh ra quyet dinh cach ly hinh anh 1Lực lượng vũ trang Thủ đô và nhân dân chuẩn bị khu cách ly. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thị xã triển khai thực hiện một số nội dung nhằm thực hiện tốt công tác cách ly, đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung, danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập.

Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành quyết định cách ly (ghi rõ thời gian, địa điểm cách ly) và cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đối với công dân thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú, khu vực làm việc, các khu cách ly tập trung trên địa bàn quản lý.

[Khảo sát ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với người dân Hà Nội]

Đồng thời, thành phố đề nghị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định cách ly, hết thời gian cách ly và phối hợp với cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tại khu cách ly cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đối với công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý.

Việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)