Hình ảnh đội ngũ người làm báo thực hiện tốt sứ mệnh cách mạng

Trải qua 97 năm từ khi Báo Thanh Niên - tờ báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đội ngũ người làm báo đã và đang phát huy vai trò xung kích, thực hiện tốt sứ mệnh làm báo cách mạng.
(TTXVN/Vietnam+)