Hình ảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương” chính thức khai mạc tại Hà Nội.
(TTXVN/Vietnam+)