Loi nhuan truoc thue nam 2021 cua VIB vuot 8.000 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với tổng nguồn vốn huy động đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 27%, trong đó riêng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng bứt phá 55%, chiếm tỷ trọng trên 16% tiền gửi khách hàng (năm 2020 tỷ lệ này là 11%).

Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này vượt 8.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 39%. Tăng mạnh thu nhập lãi thuần đến từ việc VIB mở rộng biên lãi ròng (NIM) đạt 4,4%, thông qua tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, giảm đến 1,1% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, với thị phần lớn trong nhiều mảng sản phẩm dịch vụ như bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) và thẻ, tỷ trọng thu nhập từ phí của VIB luôn trong nhóm đầu ngành, đóng góp gần 20% trong tổng thu nhập hoạt động.   

[Lành mạnh hệ thống, các ngân hàng tiến tới chuẩn mực Basel III]

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản VIB ghi nhận gần 310.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 19%.

Bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 24% trong năm 2021, cho vay bán lẻ đóng góp gần 90% danh mục tín dụng trong đó 95% có tài sản đảm bảo.

Nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế cùng với việc các ngân hàng được nới hạn mức tín dụng trong giai đoạn cuối năm, kết quả kinh doanh của ngân hàng bứt phá ấn tượng sau đại dịch, tiếp tục dẫn đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 31%.

Năm 2021, tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II (CAR) của VIB được quản lý ở mức hơn 11% và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 71%. Ngoài ra, với việc đẩy mạnh áp dụng các sáng kiến số hóa từ bán hàng đến vận hành và không ngừng tối ưu hóa chi phí hoạt động, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm 2021 của ngân hàng giảm mạnh về mức 35%.

Loi nhuan truoc thue nam 2021 cua VIB vuot 8.000 ty dong hinh anh 2Lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VIB giai đoạn 2016-2021.

VIB đã tiên phong ứng dụng thành công Big data và AI để số hóa 100% quy trình duyệt cấp thẻ tín dụng, giúp khách hàng đăng ký và nhận ngay thẻ tín dụng với hạn mức đến 200 triệu đồng chỉ trong 30 phút, hoàn toàn trực tuyến, không phải đến ngân hàng, không cần gặp nhân viên, không chứng minh thu nhập./.

Thúy Hà (Vietnam+)