[Mega Story] Đi chợ Giáng sinh ở Nuremberg Đời sống

Đi chợ Giáng sinh ở Nuremberg

Ở Đức, chợ Giáng sinh còn trở thành đặc sản vì thành phố nào, thị trấn nào, ngôi làng nào cũng có ít nhất một chợ Giáng sinh. Nhưng chợ Giáng sinh của cố đô Nuremberg thì nổi bật hơn cả.