Ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái

Từ năm 1982 đến nay, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước.
(TTXVN/Vietnam+)