Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu

Ngày 18/7, hàng trăm người dân tại tỉnh Lạng Sơn bao gồm nhiều lực lượng khác nhau: người dân, học sinh, sinh viên… đã nhiệt tình, hào hứng tham gia chương trình Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng.
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 1Người dân đăng ký tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 2Phát động tại Ngày hội hiến máu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 3Người dân ngồi xếp hàng chờ đo huyết áp trước khi hiến máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 4Xếp hàng khi làm các thủ tục hiến máu nhân đạo. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 5Người dân viết vào đơn đăng ký hiến máu tình nguyện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 6Các bạn trẻ tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 7Nhân viên y tế đo huyết áp cho người tham gia hiến máu.(Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 8 Các lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 9Dự kiến chương trình năm nay sẽ tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 10Diễu hành cổ động, tuyên truyền người dân tham gia hiến máu tại tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 11(Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 12Tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng thu về 1.000 đơn vị máu ảnh 13Lượng máu thu được tại Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục