PetroVietnam: Tham do khai thac van va se la linh vuc cot loi hinh anh 1Hội nghị thăm dò khai thác do PetroVietnam tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 15/4, tại thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020; định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. 

Đặc biệt, các vấn đề vướng mắc liên quan đến khung pháp lý cho hoạt động đầu tư dự án dầu khí cũng như đề xuất cơ chế chính sách phù hợp cho đầu tư các dự án thăm dò khai thác cũng đã được trình bày và thảo luận tại hội nghị lần này.

[Fitch Ratings nâng triển vọng của PetroVietnam lên tích cực]

Theo đại diện PetroVietnam, năm 2020, mặc dù chịu tác động kép của đại dịch COVID-19 và suy giảm giá dầu nhưng tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng cũng như sản lượng khai thác dầu thô ở trong và ngoài nước.

Trong năm qua, tập đoàn đã gia tăng trữ lượng đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 9,65 triệu tấn và 1,8 triệu tấn.

Trong giai đoạn 2011-2020, công tác tìm kiếm thăm dò đã được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp thềm lục địa Việt Nam cùng với khai thác phát triển mỏ, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước.

Qua đánh giá, tiềm năng trữ lượng còn lại trên thềm lục địa Việt Nam còn khá lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, kế hoạch gia tăng trữ lượng với mục tiêu đảm bảo sản lượng khai thác ổn định trong giai đoạn tới sẽ hết sức khó khăn và nhiều thách thức.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 cũng như giai đoạn 5 năm 2021-2025, PetroVietnam định hướng hoạt động thăm dò khai thác của tập đoàn gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tham gia thực thi bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đẩy mạnh thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tham gia vào các hoạt động thăm dò khai thác, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống...

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển trong lĩnh vực thăm dò khai thác, bên cạnh những nỗ lực từ PetroVietnam thì cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí có vai trò quyết định.

Do đó, đại diện PetroVietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí có chủ trương nhất quán và ổn định cho công tác thăm dò khai thác dầu khí; xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò; kiện toàn khung pháp lý về dầu khí theo hướng tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư triển khai công việc trong tình hình mới, tránh chồng chéo với các quy định khác.

PetroVietnam: Tham do khai thac van va se la linh vuc cot loi hinh anh 2Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định dầu khí là ngành kinh tế lớn, là niềm tự hào của đất nước đồng thời đánh giá cao đóng góp của lĩnh vực thăm dò khai thác nói riêng và PetroVietnam nói chung cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực thi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Với vai trò quan trọng đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An mong muốn PetroVietnam tiếp tục giữ vững niềm tin để đi tới, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2021 cũng như giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, tập đoàn phải luôn xác định rằng thăm dò khai thác là cốt lõi trong các lĩnh vực cốt lõi, từ đó có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Công Thương luôn đồng hành trong tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của tập đoàn trong các cơ chế, chính sách liên quan.

Về phía tập đoàn, Tổng Giám đốc PetroVietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh xuyên suốt quá trình hoạt động của mình, thăm dò khai thác vẫn và sẽ là lĩnh vực cốt lõi, đóng góp lớn trong hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch và chiến lược của PetroVietnam nói riêng và đất nước nói chung, do vậy việc tâp trung đầu tư cho công tác thăm dò khai thác luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Tập đoàn luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch thăm dò khai thác mang tính đột phá và quyết liệt. Tuy nhiên, sự phát triển của thăm dò khai thác hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn chủ quan và khách quan.

Bên cạnh những khó khăn về điều kiện kỹ thuật, địa chất, tình hình triển khai thực địa, khó khăn trong cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí đang ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động thăm dò khai thác.

Tiềm năng trữ lượng dầu khí Việt Nam còn lại lớn, để nguồn tài nguyên này có thể góp phần vào phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, công tác tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác cần được triển khai thuận lợi, thông suốt.

PetroVietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có sự điều chỉnh về cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí cho phù hợp với tình hình mới để làm động lực cho các nhà đầu tư, tăng cường các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, qua đó tạo ra các nguồn thu mới cho đất nước./.

PV (Vietnam+)