[Photo] 222 đại biểu nữ tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tham dự Đại hội Đảng XIII có 1.587 đại biểu chính thức thuộc 67 đoàn, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, có 222 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 13,99%
(TTXVN/Vietnam+)