[Photo] 6 điều Bác Hồ dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho ngành công an

Tư tưởng của Bác và 6 lời dạy quý báu của Người đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là ngọn đuốc soi đường để các thế hệ Công an nhân dân học tập, rèn luyện.
(TTXVN/Vietnam+)