[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Càng giản dị, càng vĩ đại

Giản dị, thanh bạch là đức tính tự nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện trong lối sống và hành động cụ thể của Người. Càng giản dị ở cương vị cao nhất, Bác Hồ càng vĩ đại.
(TTXVN/Vietnam+)