[Photo] Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước

Công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi quan trọng.
(TTXVN/Vietnam+)