[Photo] Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sơn La

Sáng 6/5, UBND huyện Phù Yên khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt - hạng mục Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(TTXVN/Vietnam+)