[Photo] Người nông dân Hòa Bình thoát nghèo từ chăn nuôi đà điểu

Năm 2013, anh Phan Sỹ Hải đầu tư xây dựng trang trại nuôi đà điểu để cung thịt và giống, tạo hướng đi mới mang lại kinh tế cho gia đình. Doanh thu hàng năm sau khi trừ chi phí đạt 600 triệu.
(TTXVN/Vietnam+)