[Photo] Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Vượt lên hoàn cảnh, người dân Quảng Bình đang nỗ lực, cố gắng gượng dậy sau bão lũ, tích cực lao động, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để nhanh chóng tái thiết cuộc sống.
(TTXVN/Vietnam+)