[Photo] Phố phường Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIII

Các tuyến phố tại Hà Nội đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, áp phích, khẩu hiệu để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Minh Hiếu (Vietnam+)