[Photo] Thành phố Đà Nẵng đi lên từ ý chí và khát vọng phát triển

Sau 25 năm chia tách từ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (1/1/1997-1/1/2022), bằng ý chí và khát vọng phát triển, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trong các lĩnh vực.
(TTXVN/Vietnam+)